حل مشکل نقاط سرگردان (Stray Points)‌ در ایلوستریتور

نقاط سرگردان (Stray Points) مثل ارواح سرگردان کاربران ایلوستریتور را آزار می‌دهند. اما این‌ها چی هستند اصلا؟ با مثالی روشن می‌کنم قضیه را.  خط، ساده‌ترین شکلی است که در برنامه‌‌های ترسیم برداری میشه رسم کرد. خط برای وجود داشتن در صحنه برنامه‌های گرافیکی برداری به دو نقطه ابتدایی و انتهایی یا سر و ته نیاز دارد. حالا ضخامت هم که برایش تعیین کنید نور علی نوره و میشه یک خط حسابی که کاربرد هم پیدا کرده است. اگر به آن ضخامت ندهید آن وقت این خط وجود دارد ولی در چاپ و خروجی ظاهر نخواهد شد. خوب تا این‌جا که قابل فهمه دیگه!

کورل دراو (Corel Draw) اگر شئ‌ای مثل یک خط داشته باشید، و بعد یکی از نقاط سر یا ته خط را حذف کنید آن دیگری هم پاک می‌شود. چون آدم‌های کورل به درستی فکر می‌کنند که دیگه خطی در کار نیست. نقطه هم که در برنامه وجود نداره  و بنابراین نقطه ابتدایی یا انتهایی اصلا چه توجیهی داره که پاک و حفظ نشه و سرجایش هم بمونه!؟ – قربون آدم چیز فهم!

اما قضیه در ایلوستریتور اصلا این طوری نیست. اگر یک خط در ایلوستریتور بکشید و یک نقطه سر یا ته آن را حذف کنید آن نقطه دیگر سرجایش می‌ماند و حذف نمی‌شود. امتحانش آسان است:

خط پاک می‌شود. اما نقطه سر دیگر خط پاک نمی‌شود! بدیش این است که – لامصب! – دیده هم نمی‌شود. فقط همان‌جا علاف و بی‌مصرف باقی می‌ماند. خوب حال دارید به خودتان می‌‌گویید که: حالا باقی بماند، چه عیبی دارد؟ جای تو را که تنگ نکرده و میازار موری که دانه‌کش است و از این حرف‌ها!

اما از قضا نقطه‌های سرگردان خیلی هم مزاحم هستند. بخصوص وقتی که  تعدادشان زیاد شود در این حالت مکان‌نما را که حرکت می‌دهید وقتی به این نقاط سرگردان بر می‌خورد جذب آن می‌شود. بعد یک منوی راهنما می‌پرد بیرون و اطلاع می‌دهد که یک نقطه سرگردان در این جا مستقر است و تازه مختصاتش را هم می‌دهد. یک مربع کوچولوی توخالی هم ظاهر می‌شود تا نشان بدهد این نقطه سرگردانی است که به هیچ‌جا وصل نیست و همان‌جا برای خودش لالا کرده و مثل سنگ ریزه می‌رود زیر پایتان! و حسابی اذیت می‌کند. موقع اتصال دادن نقاط به هم نقاط سرگردان آزار واقعی‌شان را نشان می‌دهند.

آدم‌های ایلوستریتور که در این مورد ضریب هوشی‌شان در حد لوبیای چشم بلبلی است،  به جای این که خودشان موقع حذف یک نقطه از خط راست، بیایند و نقطه دیگر را هم پاک کنند، آمده‌اند برای این نقطه‌ها، فرمان‌ درست کرده‌اند! اگر می‌خواهید ببینید که در سندتان نقطه سرگردان (Stray Point) دارید یا نه! دو جور می‌توانید عمل کنید.

جور اول این که در منوی Select روی گزینه Object و سپس در منوی فرعی ظاهر شده رو تکمه Stray Points‌ (نقاط سرگردان) کلید بزنید.

  • با ابزار Line (خط) یک خط راست بکشید و به آن ضخامتی دلخواه بدهید.
  • با ابزار Direct Selection Tool (انتخاب مستقیم) یکی از نقطه‌های ابتدا یا انتها را – هر کدام میل مبارک است – انتخاب کنید.
  • تکمه Backspace یا Delete را بزنید.

خط پاک می‌شود. اما نقطه سر دیگر خط پاک نمی‌شود! بدیش این است که – لامصب! – دیده هم نمی‌شود. فقط همان‌جا علاف و بی‌مصرف باقی می‌ماند. خوب حال دارید به خودتان می‌‌گویید که: حالا باقی بماند، چه عیبی دارد؟ جای تو را که تنگ نکرده و میازار موری که دانه‌کش است و از این حرف‌ها!

اما از قضا نقطه‌های سرگردان خیلی هم مزاحم هستند. بخصوص وقتی که  تعدادشان زیاد شود در این حالت مکان‌نما را که حرکت می‌دهید وقتی به این نقاط سرگردان بر می‌خورد جذب آن می‌شود. بعد یک منوی راهنما می‌پرد بیرون و اطلاع می‌دهد که یک نقطه سرگردان در این جا مستقر است و تازه مختصاتش را هم می‌دهد. یک مربع کوچولوی توخالی هم ظاهر می‌شود تا نشان بدهد این نقطه سرگردانی است که به هیچ‌جا وصل نیست و همان‌جا برای خودش لالا کرده و مثل سنگ ریزه می‌رود زیر پایتان! و حسابی اذیت می‌کند. موقع اتصال دادن نقاط به هم نقاط سرگردان آزار واقعی‌شان را نشان می‌دهند.

آدم‌های ایلوستریتور که در این مورد ضریب هوشی‌شان در حد لوبیای چشم بلبلی است،  به جای این که خودشان موقع حذف یک نقطه از خط راست، بیایند و نقطه دیگر را هم پاک کنند، آمده‌اند برای این نقطه‌ها، فرمان‌ درست کرده‌اند! اگر می‌خواهید ببینید که در سندتان نقطه سرگردان (Stray Point) دارید یا نه! دو جور می‌توانید عمل کنید.

جور اول این که در منوی Select روی گزینه Object و سپس در منوی فرعی ظاهر شده رو تکمه Stray Points‌ (نقاط سرگردان) کلید بزنید.

با این کار ایلوستریتور تمام نقاط سرگردان را برایتان به صورت نقاط رنگی مربع شکل نشان می‌دهد. 

بعد  از این که مطمئن شدید به درد نمی‌خورند تکمه Delete یا Backspace را می‌زنید و خلاص. همه حذف می‌شوند.

جور دوم هم این که اگر می‌خواهید که این نقاط را ببینید و بعد برای حذفشان تصمیم بگیرید باید حالت نمایش ایلوستریتور را تغییر بدهید. این جوری عمل کنید: از منوی View گزینه Ouline View را بزنید یا از میانبر آن Ctrl+Y استفاده  کنید. 

در این حالت نمایش علامت‌های بعلاوه سیاه رنگ نقاط سرگردان هستند و می‌توانید انتخاب و حذفشان کنید.

نقاط سرگردان هیچ خوبی‌ای ندارند. حالا که ایلوستریتوری‌های ادوبی حالشان خوب نیست، این نقاط را به یکی از این روش‌ها حذف کنید تا روزی که بالاخره ضریب هوشی رفقای ایلوستریتوری‌مان به حد مطلوب برسد و بفهمند که مثل کورلی‌ها نقاط سرگردان را نباید باقی بگذارند و خودشان حذفش کنند.

نوشته مسعود شباهنگ