۱ میانبر سریع برای معکوس کردن مسیر در ایلوستریتور

معمولا اگر از جهت مسیری که در ایلوستریتور کشیده‌ای خوشت نیاد، پدر درمیاد تا مسیر را معکوس کنی! اما با یاد گرفتن این کلک کلی وقت صرفه‌جویی میشه و بازدهی‌ات بیشتر میشه. این کلک در بین دوستداران ایلوستریتور در اینترنت کلی معروفیت پیدا کردن و معلومه که کار خیلی‌ها رو راه انداخته است.

illustrator reset bounding box

وقتی شئ را دوران می‌دهید دلتان می خواهد که ایلوستریتور یادتان نیاورد که این کار را کرده اید. کورل از طریق راهنمای بصری این را به شما نشان نمی دهد. اما ایلوستریتور همیشه به طور پیش فرض از طریق کادر احاطه کننده شئ به شما یادآور می شود که شما کادر را دوران داده اید. این رفتار خیلی وقت ها اذیت کننده است و این نوشته راه خلاص شدن از این ماجرای اذیت کننده است.

نمایش به صورت ارائه نهایی (Presentation Mode) در ایلوستریتور ۲۰۱۹

فتوشاپ همیشه حالت نمایشی مخصوص دیدن کار به صورت نهایی داشته است. اما ایلوستریتور تا نگارش ۲۰۱۹ چنین حالت نمایشی نداشت و شما مجبور بودید کار را در همان حالت عادی به مشتری و سفارش دهنده آن نشان بدهید. حالت جدیدی به نام حالت ارائه نهایی در ایلوستریتور ۲۰۱۹ افزوده شده که موضوع این مطلب جدید است و آن را شرح می دهد.

امکان جدید ویرایش سراسری (Global Edit) در ایلوستریتور ۲۰۱۹

در ایلوستریتور یک کار وقت تلف کن و پدردرآر!! این بود که اگر چند تا شئ داشتی که کپی یک شئ واحد بودند و قرار می‌شد که تمامی آنها با هم تغییر بکنند و شما آنها را ویرایش بکنید، هیچ راهی جز دستکاری تک‌تک آن‌ها نبود. اما در ایلوستریتور ۲۰۱۹ یک راه جدید برای این کار ابداع شده که به صورت یک انتخاب و ویرایش جدید به نام Global Edit (ویرایش سراسری) معرفی شده و این نوشته درباره این رفیق جدیدمان است.

free form gradient in illustrator 2019

در ایلوستریتور ۲۰۱۹ یک نوع جدید از شیب رنگ معرفی شده که بسیار زیبا و موثر عمل می‎ کند و دامنه امکانات کار با شیب رنگ را به خوبی گسترش می دهد. نام این شیب رنگ «شیب رنگ شکل آزاد» است از آن رو که شکل آن کاملا مطابق میل کاربر تغییر می کند. این شیب رنگ جدید موضوع نوشته حاضر است.

نمایش شسته‌رفته (Trim View) در ایلوستریتور ۲۰۱۹

ایلوستریتور ۲۰۱۹ به لحاظ سهولت در کار و کمک به کاربر در زمینه طراحی پیشرفت مناسبی داشته است که در این مقاله یکی از بهترین چیزهایی که به آن افزوده شده و نمایش شسته رفته ارائه می دهد را ملاحظه می کنید.

حل مشکل نقاط سرگردان (Stray Points)‌ در ایلوستریتور

درگیر کار با ایلوستریتور که بشوید با مسئله کم و بیش ناجوری به نام نقاط سرگردان (Stray Points) مواجه می‌شوید که معمولا بعد از مدتی امانتان را می‌برد. ایلوستریتور برای این مسئله راه‌حلی دارد که خیلی‌ها نمی‌دانند و بنابراین به زحمت می‌افتند و اذیت می‌شوند. با خواندن این مطلب راه سریع غلبه بر این مشکل را یاد می‌گیرید.

۱ میانبر سریع برای معکوس کردن مسیر در ایلوستریتور

۱ میانبر سریع برای معکوس کردن مسیر در ایلوستریتور

معمولا اگر از جهت مسیری که در ایلوستریتور کشیده‌ای خوشت نیاد، پدر درمیاد تا مسیر را معکوس کنی! اما با یاد گرفتن این کلک کلی وقت صرفه‌جویی میشه و بازدهی‌ات بیشتر میشه. این کلک در بین دوستداران ایلوستریتور در اینترنت کلی معروفیت پیدا کردن و معلومه که کار خیلی‌ها رو راه انداخته است.

illustrator reset bounding box

illustrator reset bounding box

وقتی شئ را دوران می‌دهید دلتان می خواهد که ایلوستریتور یادتان نیاورد که این کار را کرده اید. کورل از طریق راهنمای بصری این را به شما نشان نمی دهد. اما ایلوستریتور همیشه به طور پیش فرض از طریق کادر احاطه کننده شئ به شما یادآور می شود که شما کادر را دوران داده اید. این رفتار خیلی وقت ها اذیت کننده است و این نوشته راه خلاص شدن از این ماجرای اذیت کننده است.

نمایش به صورت ارائه نهایی (Presentation Mode) در ایلوستریتور ۲۰۱۹

نمایش به صورت ارائه نهایی (Presentation Mode) در ایلوستریتور ۲۰۱۹

فتوشاپ همیشه حالت نمایشی مخصوص دیدن کار به صورت نهایی داشته است. اما ایلوستریتور تا نگارش ۲۰۱۹ چنین حالت نمایشی نداشت و شما مجبور بودید کار را در همان حالت عادی به مشتری و سفارش دهنده آن نشان بدهید. حالت جدیدی به نام حالت ارائه نهایی در ایلوستریتور ۲۰۱۹ افزوده شده که موضوع این مطلب جدید است و آن را شرح می دهد.

امکان جدید ویرایش سراسری (Global Edit) در ایلوستریتور ۲۰۱۹

امکان جدید ویرایش سراسری (Global Edit) در ایلوستریتور ۲۰۱۹

در ایلوستریتور یک کار وقت تلف کن و پدردرآر!! این بود که اگر چند تا شئ داشتی که کپی یک شئ واحد بودند و قرار می‌شد که تمامی آنها با هم تغییر بکنند و شما آنها را ویرایش بکنید، هیچ راهی جز دستکاری تک‌تک آن‌ها نبود. اما در ایلوستریتور ۲۰۱۹ یک راه جدید برای این کار ابداع شده که به صورت یک انتخاب و ویرایش جدید به نام Global Edit (ویرایش سراسری) معرفی شده و این نوشته درباره این رفیق جدیدمان است.

free form gradient in illustrator 2019

free form gradient in illustrator 2019

در ایلوستریتور ۲۰۱۹ یک نوع جدید از شیب رنگ معرفی شده که بسیار زیبا و موثر عمل می‎ کند و دامنه امکانات کار با شیب رنگ را به خوبی گسترش می دهد. نام این شیب رنگ «شیب رنگ شکل آزاد» است از آن رو که شکل آن کاملا مطابق میل کاربر تغییر می کند. این شیب رنگ جدید موضوع نوشته حاضر است.

نمایش شسته‌رفته (Trim View) در ایلوستریتور ۲۰۱۹

نمایش شسته‌رفته (Trim View) در ایلوستریتور ۲۰۱۹

ایلوستریتور ۲۰۱۹ به لحاظ سهولت در کار و کمک به کاربر در زمینه طراحی پیشرفت مناسبی داشته است که در این مقاله یکی از بهترین چیزهایی که به آن افزوده شده و نمایش شسته رفته ارائه می دهد را ملاحظه می کنید.

حل مشکل نقاط سرگردان (Stray Points)‌ در ایلوستریتور

حل مشکل نقاط سرگردان (Stray Points)‌ در ایلوستریتور

درگیر کار با ایلوستریتور که بشوید با مسئله کم و بیش ناجوری به نام نقاط سرگردان (Stray Points) مواجه می‌شوید که معمولا بعد از مدتی امانتان را می‌برد. ایلوستریتور برای این مسئله راه‌حلی دارد که خیلی‌ها نمی‌دانند و بنابراین به زحمت می‌افتند و اذیت می‌شوند. با خواندن این مطلب راه سریع غلبه بر این مشکل را یاد می‌گیرید.