تبدیل چند مسیر مجزا به یک شئ در کورل

مدتی طول می کشد تا طراحانی که با کورل دراو کار می کنند دریابند که اگر دو تا مسیر داشته باشیم اول باید با هم تبدیل به یک شئ شوند تا بعد بشود آن ها را به هم وصل کرد. این نوشته قرار است با یک تمرین نهنگی این قضیه را کاملا شرح بدهد و البته که اگر آن را بخوانید کاملا جریان را متوجه خواهید شد.

Corel new symmetry دستور جدید طراحی متقارن

مدت‌های مدید بود که همه از کورل انتظار داشتند برای طراحی متقارن کاری انجام دهد. دستورهایی که تقارن ایجاد می کنند در کورل هست اما دستور مستقیمی برای این کار وجود نداشت. اما از نگارش ۲۰۱۸ به بعد دستور Corel New Symmetry به مجموعه دستورهای کورل افزوده شده است که حالا دیگر از طریق آن کار مستقیم روی طرح های متقارن ممکن است و این نوشته درباره این فرمان است.

ابزار سایه قطعه‌ای (Block Shadow Tool)

در نگارش ۲۰۱۸ کورل دراو (Corel Draw) ابزار جدیدی معرفی شده به نام سایه قطعه‌ای (block shadow) که خوراک طراحان گرافیک را متنوع‌تر می‌کند. این ابزار برای هر چیزی سایه تک‌رنگ تکه‌ای ایجاد می‌کند که با هر سایه دیگری که قبلا دیده‌اید متفاوت است. این سایه بخصوص آرزوی طراحان لوگو و لوگوتایپ و بخصوص تابلوساز‌ها را برآورده می‌کند.

درباره اتفاقی که اول بار در Corel Graphics Suit 2019 افتاد

آخرین نگارش کورل‌دراو خیلی خوب از آب درآمده است. هم با فارسی خوب کنار می‌آید و هم گزینه‌های جدید بسیار خوبی دارد. اگر نگارش(های) قبلی را دارید، باید به نگارش جدید بیایید تا امکانات جدیدش را هم بتوانید به کار گیرید. بخصوص این که کورل فعلا و تا اطلاع بعدی مجانی است. در این مقاله به امکانات جدید کورل اشاره شده است.

تبدیل چند مسیر مجزا به یک شئ در کورل

تبدیل چند مسیر مجزا به یک شئ در کورل

مدتی طول می کشد تا طراحانی که با کورل دراو کار می کنند دریابند که اگر دو تا مسیر داشته باشیم اول باید با هم تبدیل به یک شئ شوند تا بعد بشود آن ها را به هم وصل کرد. این نوشته قرار است با یک تمرین نهنگی این قضیه را کاملا شرح بدهد و البته که اگر آن را بخوانید کاملا جریان را متوجه خواهید شد.

Corel new symmetry دستور جدید طراحی متقارن

Corel new symmetry دستور جدید طراحی متقارن

مدت‌های مدید بود که همه از کورل انتظار داشتند برای طراحی متقارن کاری انجام دهد. دستورهایی که تقارن ایجاد می کنند در کورل هست اما دستور مستقیمی برای این کار وجود نداشت. اما از نگارش ۲۰۱۸ به بعد دستور Corel New Symmetry به مجموعه دستورهای کورل افزوده شده است که حالا دیگر از طریق آن کار مستقیم روی طرح های متقارن ممکن است و این نوشته درباره این فرمان است.

ابزار سایه قطعه‌ای (Block Shadow Tool)

ابزار سایه قطعه‌ای (Block Shadow Tool)

در نگارش ۲۰۱۸ کورل دراو (Corel Draw) ابزار جدیدی معرفی شده به نام سایه قطعه‌ای (block shadow) که خوراک طراحان گرافیک را متنوع‌تر می‌کند. این ابزار برای هر چیزی سایه تک‌رنگ تکه‌ای ایجاد می‌کند که با هر سایه دیگری که قبلا دیده‌اید متفاوت است. این سایه بخصوص آرزوی طراحان لوگو و لوگوتایپ و بخصوص تابلوساز‌ها را برآورده می‌کند.

درباره اتفاقی که اول بار در Corel Graphics Suit 2019 افتاد

درباره اتفاقی که اول بار در Corel Graphics Suit 2019 افتاد

آخرین نگارش کورل‌دراو خیلی خوب از آب درآمده است. هم با فارسی خوب کنار می‌آید و هم گزینه‌های جدید بسیار خوبی دارد. اگر نگارش(های) قبلی را دارید، باید به نگارش جدید بیایید تا امکانات جدیدش را هم بتوانید به کار گیرید. بخصوص این که کورل فعلا و تا اطلاع بعدی مجانی است. در این مقاله به امکانات جدید کورل اشاره شده است.

تبدیل چند مسیر مجزا به یک شئ در کورل

تبدیل چند مسیر مجزا به یک شئ در کورل

مدتی طول می کشد تا طراحانی که با کورل دراو کار می کنند دریابند که اگر دو تا مسیر داشته باشیم اول باید با هم تبدیل به یک شئ شوند تا بعد بشود آن ها را به هم وصل کرد. این نوشته قرار است با یک تمرین نهنگی این قضیه را کاملا شرح بدهد و البته که اگر آن را بخوانید کاملا جریان را متوجه خواهید شد.

Corel new symmetry دستور جدید طراحی متقارن

Corel new symmetry دستور جدید طراحی متقارن

مدت‌های مدید بود که همه از کورل انتظار داشتند برای طراحی متقارن کاری انجام دهد. دستورهایی که تقارن ایجاد می کنند در کورل هست اما دستور مستقیمی برای این کار وجود نداشت. اما از نگارش ۲۰۱۸ به بعد دستور Corel New Symmetry به مجموعه دستورهای کورل افزوده شده است که حالا دیگر از طریق آن کار مستقیم روی طرح های متقارن ممکن است و این نوشته درباره این فرمان است.

ابزار سایه قطعه‌ای (Block Shadow Tool)

ابزار سایه قطعه‌ای (Block Shadow Tool)

در نگارش ۲۰۱۸ کورل دراو (Corel Draw) ابزار جدیدی معرفی شده به نام سایه قطعه‌ای (block shadow) که خوراک طراحان گرافیک را متنوع‌تر می‌کند. این ابزار برای هر چیزی سایه تک‌رنگ تکه‌ای ایجاد می‌کند که با هر سایه دیگری که قبلا دیده‌اید متفاوت است. این سایه بخصوص آرزوی طراحان لوگو و لوگوتایپ و بخصوص تابلوساز‌ها را برآورده می‌کند.

درباره اتفاقی که اول بار در Corel Graphics Suit 2019 افتاد

درباره اتفاقی که اول بار در Corel Graphics Suit 2019 افتاد

آخرین نگارش کورل‌دراو خیلی خوب از آب درآمده است. هم با فارسی خوب کنار می‌آید و هم گزینه‌های جدید بسیار خوبی دارد. اگر نگارش(های) قبلی را دارید، باید به نگارش جدید بیایید تا امکانات جدیدش را هم بتوانید به کار گیرید. بخصوص این که کورل فعلا و تا اطلاع بعدی مجانی است. در این مقاله به امکانات جدید کورل اشاره شده است.