چگونه یک سند ایندیزاین را از دو جا نگاه کنیم!

در جریان کار روی یک سند ایندیزاین وقت‌هایی هست که می‌خواهید به یک صفحه یک کلمه اضافه کنید و وضعیت بندها و پاراگراف‌های سند جوری است که همین کار ممکن است روی جریان متن در چند صفحه بعد اثر بگذارد و چیزهایی را از آن بیرون بیندازد و کار را خراب کند یا اصلا یا شما دلتان می‌خواهید که صفحه خاصی را مرتب نگاه کنید و ببیند که با اضافه کردن متن به یک صفحه دیگر که قبل آن است در این صفحه اتفاقی می‌افتد یا نه! این جور وقت‌ها باید بتوانید سند را از دو نقطه نگاه کنید. یعنی از دو دیدگاه آن را ببینید. در برنامه Word مایکروسافت می‌توانید سند را از دو نقطه ببینید. همیشه این گزینه بسیار مورد پسند من بوده است. همیشه غصه می‌خوردم که ایندیزاین احمق این گزینه را ندارد و باید مرتب عقب و جلو کنیم تا ببینیم که متن بی‌صاحب ما چه بلایی در چند صفحه بد سرش آمده است

این مسئله البته مدت‌ها بعد در ایندیزاین حل شده است و چیز جدیدی نیست اما بسیاری از کاربران نمی‌دانند که چطور این کار را بکنند. الان این را می‌خواهم برایتان شرح بدهم.

برای دو دیدگاه شدن سند Window سپس Arrange و در انتها Split Window را انتخاب کنید.

برای برگشت به حالت تک دیدگاه Window سپس Arrange و در انتها Unsplit Window را به کار بگیرید.

برای برگشت به حالت تک دیدگاه به همان محل بروید و روی همان تکمه که اکنون دیگر یک علامت مستطیل دارد کلید بزنید.

وقتی سند دو تا دیدگاه پیدا می کند صفحه نمایش در بخش سند دو تکه می‌شود و در هر تکمه دو صفحه کنار هم از سند را می‌بینید. حالا:

در تصویر بالا نگه کنید که دیدگاه یک سند را در صفحه ۳ و دیدگاه ۲ آن را در صفحه ۷ نشان می‌دهد. یعنی دارید از دو جا به سند نگاه می‌کنید. خط ارغوانی که دستی کشیده‌ام جایی است که این دو دیدگاه از هم تفکیک می‌شوند. 

روی هر یک از این دیدگاه‌ها که کلید بزنید فعال می‌شود و جدای از دیگری عمل می‌کند. دیدگاه فعال با خط‌کش‌های روشن نشان می‌دهد که فعال است.

اگر در یک دیدگاه بالا و پایین بروید، دیدگاه دیگری هیچ‌کاری نمی‌کند و از جایش تکان نمی‌خورد. پس در یکی می‌توان مثلا جلو رفت و در دیگری عقب و هر دو هم درست عمل می‌کنند.

در هر دیدگاه می‌توانید مقدار بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی مستقل داشته باشید. زوم به جلو یا عقب یکی روی دیگری تاثیر نمی‌گذارد.

در یک دیدگاه می‌توانی متن را در حالت ساده ببینید و در دیگری در حالت نمایش چاپ.

اگر متن یا چیز دیگری به سند اضافه کنید و تغییر‌های ایجاد شده بتوانید به بقیه سند تسری پیدا کند در دیدگاه دیگر که بعد از محل افزودن متن یا چیز دیگر را نشان بدهید، تغییر را خواهید دید.

کاربردهای دیگر را هم خودتان به موقع کشف خواهید کرد.

This article is about the split view and it’s applications in indesign

Writen by Masoud Shabahang

نوشته مسعود شباهنگ