فهرست کامل کتاب‌های مسعود شباهنگ

 پیش از ۱۳۸۰ چند تایی ترجمه انجام دادم و همان جا معلوم شد که استعداد ترجمه ندارم. چقدر هم خوب! معلوم شد که ترجیح می‌دهم خودم بنویسم تا نوشته‌های دیگران را به فارسی برگردانم و بنابراین نویسنده شدم.

سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد دوست بسیار عزیزی که الان در ایران حضور ندارد اولین کتابم را نوشتم و پس از چاپ آن، در اثر استقبالی که شد، نوشتن تبدیل شد به یکی از کارهای اصلی من!

فهرستی از کتاب‌های من طی این ۲۲ سال به ترتیب جدید تا قدیم چیزی است که در زیر مشاهده می‌کنید.

Photoshop cc، شروع قدرتمند تا نگارش ۲۰۲۲

نویسنده، طراح و صفحه‌آرا: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۴۰۰

۱۰۲۲ صفحه

تیراژ: ۱۱۰

ناشر: راه علم

شابک: ‏‫978-964-8808-33-9‬ : ISBN

 دیدنی‌های تهران

به سفارش مرکز ارتباطات و امور بین‌المللی شهرداری تهران

نگارش، طراحی و عکاسی و صفحه آرایی: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۹۶

۶۴ صفحه، مصور (تمام رنگی)

ناشر: انتشارات روزنه

شابک: 7-673-334-964-978 : ISBN

 این کتابی برای عید نوروز تهران در سال ۱۳۹۶ بود که از طرف شهرداری تهران به مسافران تهران تقدیم شد.

ایندیزاین CS6

نگارش، طراحی , صفحه آرایی: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۹۳

۷۸۶ صفحه، مصور (رنگی)

تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات روزنه

شابک: 3-460-334-964-978 : ISBN

 

فتوشاپ CS5 

نگارش، طراحی , صفحه آرایی: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۹۱

۱۱۶۰ صفحه، مصور (رنگی)

تیراژ: ۱۵۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات روزنه

شابک: 4-393-334-964-978 : ISBN

 

Word به روایت مسعود شباهنگ 

نگارش، طراحی , صفحه آرایی: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۸۶

۱۰۰۸ صفحه، مصور (رنگی)

تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات روزنه

شابک: 4-279-334-964-978 : ISBN

 

Corel Draw

نگارش، طراحی , صفحه آرایی: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۸۲ تا  چاپ سوم: ۱۳۸۸

۹۲۰ صفحه، مصور (رنگی)

تیراژ : در هر چاپ ۵۰۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات روزنه

شابک: 2-185-334-964-978 : ISBN

 

Corel Draw

نگارش، طراحی , صفحه آرایی: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۸۲

۸۷۰ صفحه، مصور (رنگی)

تیراژ : ۵۰۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات روزنه

شابک: 2-185-334-964-978 : ISBN

 

کاربرد رایانه در حسابداری

برای رشته حسابداری بازرگانی آموزش فنی و حرفه‌ای

وزارت آموزش و پرورش

نگارش، طراحی : مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۸۱ تا چاپ دوازدهم: ۱۳۹۴ 

۱۰۲ صفحه، مصور 

تیراژ در هر چاپ: ۵۰۰۰ نسخه

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران

شابک: 7-0981-05-964: ISBN

 

فتوشاپ 7ME

نگارش، طراحی , صفحه آرایی: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۸۰ … تا چاپ ششم: ۱۳۸۸

۷۵۰ صفحه، مصور (رنگی)

تیراژ در هر چاپ: ۵۰۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات روزنه

شابک: 5-172-334-964-978 : ISBN

 

فتوشاپ ۷/۰۱

نگارش، طراحی , صفحه آرایی: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۸۱

۷۴۶ صفحه، مصور (رنگی)

تیراژ : ۵۰۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات روزنه

شابک: 5-127-334-964-978 : ISBN

 

فتوشاپ ۶/۰۱

نگارش، طراحی , صفحه آرایی: مسعود شباهنگ

چاپ اول: ۱۳۸۰

۵۴۰ صفحه، مصور (رنگی)

تیراژ : ۵۰۰۰ نسخه

ناشر: انتشارات روزنه

شابک: 7-093-334-964-978 : ISBN