قیمت کتاب «Photoshop cc 2024، شروع قدرتمند» و ملاحظات آن

قیمت کتاب «Photoshop cc 2024، شروع قدرتمند» و ملاحظات آن

کتاب photoshop cc 2024، شروع قدرتمند، حاصل ۸ ماه کار بی‌وقفه من در نگارش و تصحیح و طراحی و صفحه‌بندی سرانجام مراحل گوناگون کارش را در وزارت ارشاد طی کرد و موفق به دریافت موافقت برای چاپ شد. این روزها دنبال این هستم که در تیراژ فقط ۱۱۰ عدد آن را منتشر کنم! فقط ۱۱۰ عدد!...

قیمت کتاب «Photoshop cc 2024، شروع قدرتمند»  چگونه باید تعیین شود؟

قیمت کتاب «Photoshop cc 2024، شروع قدرتمند» چگونه باید تعیین شود؟

مثل مسافرکش‌های محترم که وقتی از کرایه‌شان تعجب می‌کنید، برایتان افزایش قیمت روغن و ساسات و دسته‌دنده و صافکاری و رنگ و چراغ و باتری را به عنوان دلیل ردیف می‌کنند می‌خواهم برایتان بگویم که اگر همان آدم بخواهد کتاب مرا بخرد ولی از قیمتش متعجب شود باید افزایش قیمت چه خدماتی را که حتی فکرش را هم نمی‌کند، ردیف کنم. قراره توجیه بشید که اگر حاضر نباشید کتاب خوبی را به قیمت مناسب بخرید، نویسنده باید بره مسافرکش بشه!